คำถามที่ถามบ่อย

 

1. กำหนดการ / และการกู้ยืมเงิน ทำอย่างไร

ตอบ ศึกษากำหนดการที่นี่ เว๊บไซต์ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2. เลือก สาขา กู้ยืมเงินในระบบ DSL ไม่ได้ ต้องทำอย่างไร
ตอบ 
เนื่องจาก กองทุนฯ ยังไม่อนุมัติ สาขาดังกล่าว จึงไม่สามารถ ดำเนินการกู้ยืมเงิน ได้ สามารถติดตามที่ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3. จะพิมพ์แบบเบิกเงิน หรือ สัญญา ได้เมื่อไหร่ / ต้องจัดส่งอะไรบ้าง

ตอบ กองทุนฯ กำลังดำเนินการ แก้ไข ระบบ ในการพิมพ์ แบบเบิกเงิน / สัญญา /และการส่งเอกสารประกอบ หากระบ สามารถดำเนินการ ได้เมื่อไหร่ ทางกองทุนฯ จะแจ้ง โดยเร็วที่สุด

4. จะทราบผลการตรวจเอกสารที่ส่งกับ มหาวิทยาลัยได้เมื่อไหร่

ตอบ สามารถติดตาม ตามกำหนดการ / หรือ เช็คสถานะได้ที่ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี