ผู้กู้สามารถชำระหนี้ปิดบัญชีได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย /ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

และแอปพลิเคชันเป๋าตัง เท่านั้น

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

แบบ A. ผู้กู้ยืมชำระหนี้ครบตามสัญญา

การขอหนังสือรับรองการปลอดหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา​ ...คลิก

แบบ B. ผู้กู้ยืมถึงแก่ความตาย

หนังสือแจ้งการถึงแก่ความตายของผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ...คลิก