หน่วย กยศ. กำลังดำเนินการ ตรวจสอบค่าเล่าเรียนและบันทึกแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนฯ 1/2562 กรุณาตรวจสอบสถานะของท่าน และ จนท. จะจัดส่ง เอกสารไปยังธนาคารกรุงไทย ในวันที่ 19/08/2562 ค่ะ และจะจัดส่ง e-mail แบบยืนยันฯ1/62 ในวันที่ 8/8/2562 ตรวจสอบข้อมูลที่นี่

ตรวจสอบสถานะแบบคำขอกู้ยืมเงิน