รายชื่อต่อไปนี้ ต้อง ยื่น แบบคำยืนยันฯ ในระบบ e-Studentloan ใหม่ หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อกลับที่ 032-708610 ด่วน!!!!!

  1. นางสาว อรวี นิแว
  2. นางสาว กุลชลี ราชวงศ์
  3. นางสาว กนิศฐา ทองสุขเจริญ
  4. นางสาว มัลธิณี สายแวว
  5. นางสาว วราพร มอมขุนทด