รายชื่อผู้กู้ยืมเงิน กยศ. รายเก่ามหาวิทยาลัรย ที่ไม่ยืนยัน/ยืนยัน แบบคำยืนยัน บนระบบ e-Studentloan ไม่ถูต้อง ให้เร่งดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยและนำใบยืนยันขอกู้ส่งที่หน่วยกองทุน กยศ. ภายใน 30 มิถุนายน 2562 โดยด่วน

คลิกตรวจสอบรายชื่อ