การขอรับรหัสผ่านระบบ DSL 

1. เข้าสู่หน้า เว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login ใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome เท่านั้น

    เลือกที่ ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน

2. เลือกช่องทางการลงทะเบียน เพื่อขอสิทธิ์เข้าใช้งาน

3. ผู้ขอรับรหัส กรอกข้อมูลส่วนตัว

 

4.  เมื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ระบบ จะแจ้งรหัส OTP  เพื่อยืนยันข้อมูล สามารถรับ OTP ได้ ทาง e-Mail และ ทางหมายเลขโทรศัพท์

5.  ใส่ รหัส OTP ที่ได้รับตามช่องทางที่เลือกไว้

6.  ระบบ แจ้งให้ผู้รับรหัส ตั้ง รหัสผ่าน โดยรหัสผ่านนั้นต้องมีระดับความปลอดภัยสูงเท่านั้น

 

 

7.  ข้อมูลและรหัสผ่านถูกต้องระบบจะแจ้งการลงทะเบียนขอสิทธิ์ สำเร็จ จากนั้น รอดำเนินการยื่นกู้ ใน วันที่ 1 เมษายน 2564 ต่อไป