ด่วนจ้า .....นักศึกษา กยศ. ที่ไปร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครั้งที่ 42 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฦฏหมู่บ้านจอมบึง ประเภท กองเชียร์/ผู้นำเชียร์ ขบวนพาเหรด และการแข่งขันทักษะวิชาการ ติดต่อรับชั่วโมงสาธารณะประโยชน์ กยศ. (ตามประกาศ) ที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2563 นะจ้ะ