ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ./กรอง ที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ครบ 36 ชั่วโมง กรุณาตรวจสอบด่วน  นักศึกษา กยศ./กรอ. ที่ไม่มีรายชื่อ ให้ติดต่องานกิจกรรม กยศ. กองพัฒนานักศึกษา (พี่หวาน) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น  "กรณีที่ไม่ครบ 36 ชั่วโมง" อาจทำให้ขาดคุณสมบัติกู้ยืมในปีการศึกษาถัดไป