หน่วย กยศ. ปรับปรุงข้อมูลสถานะการขอกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคการศึกษา 1/2562 เรียบร้อยแล้ว หากท่านใดยังได้รับ email แจ้ง กรุณาติดต่อที่ 032-708610 หรือ ติดต่อด้วยตนเองที่ หน่วย กยศ.

- ตรวจสอบสถานะแบบคำขอกู้ยืมเงิน