"โอกาสที่เยาวชนรุ่นน้องจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันสามารถเป็นจริงได้ ด้วยการชำระเงินคืนของรุ่นพี่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่เลิกหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว 2 ปีขึ้นไป โดยติดต่อชำระคืนเงินได้ง่ายและสะดวกที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี สอบถามโทร. 0 2610 4888"

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ดาวโหลด กิจกรรมกองทุนฯ กยศ

หน่วยทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี :: ไฟล์ดาวน์โหลด RSS

กิจกรรมกองทุนฯ กยศ RSS

ไฟล์

เรียงโดย : ไอดี | ชื่อไฟล์ | ดาวน์โหลด | วันที่ส่ง | ผู้ส่งมอบ | Author | Rating

คณะครุศาสตร์

ส่งมอบโดย:
cinnamon
ส่งมาเมื่อ:
05 Mar 2014
ขนาดไฟล์:
167.27 Kb
ดาวน์โหลด:
121
ระดับคะแนน:
คะแนนรวม:0

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ส่งมอบโดย:
cinnamon
ส่งมาเมื่อ:
05 Mar 2014
ขนาดไฟล์:
279.81 Kb
ดาวน์โหลด:
471
ระดับคะแนน:
คะแนนรวม:0

คณะวิทยาการจัดการ

ส่งมอบโดย:
cinnamon
ส่งมาเมื่อ:
05 Mar 2014
ขนาดไฟล์:
174.55 Kb
ดาวน์โหลด:
181
ระดับคะแนน:
คะแนนรวม:0

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่งมอบโดย:
cinnamon
ส่งมาเมื่อ:
05 Mar 2014
ขนาดไฟล์:
183.55 Kb
ดาวน์โหลด:
352
ระดับคะแนน:
คะแนนรวม:0

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ส่งมอบโดย:
cinnamon
ส่งมาเมื่อ:
05 Mar 2014
ขนาดไฟล์:
152.02 Kb
ดาวน์โหลด:
80
ระดับคะแนน:
คะแนนรวม:0

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่งมอบโดย:
cinnamon
ส่งมาเมื่อ:
05 Mar 2014
ขนาดไฟล์:
151.42 Kb
ดาวน์โหลด:
73
ระดับคะแนน:
คะแนนรวม:0

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ส่งมอบโดย:
cinnamon
ส่งมาเมื่อ:
05 Mar 2014
ขนาดไฟล์:
151.25 Kb
ดาวน์โหลด:
56
ระดับคะแนน:
คะแนนรวม:0
Remository 3.53 uses technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack