ตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม 2552 บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปลี่ยนวันในการโอนเงินค่าครองชีพให้ผู้กู้ เป็นโอนเงินหลังจากที่สถานศึกษาทำการ "ส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้ธนาคารเรียบร้อย" แล้วภายใน 3 วันทำการ ผู้กู้จะได้รับค่าครองชีพในวันเดียวกันนั้นทุกเดือนตลอดภาคเรียน

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ดาวโหลด

หน่วยทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี :: ไฟล์ดาวน์โหลด RSS

ประเภท โฟลเดอร์/ไฟล์

Power Point

(0/1)

งานนำเสนอ Power Point ในการประชุมต่างๆ

การกู้ยืมเงิน กยศ. ปี 2557

(0/6)

กิจกรรมกองทุนฯ กยศ

(0/7)

คู่มือ&เอกสาร

(1/2)
คู่มือการใช้งานระบบ e-Studentloan การปฏิบัติตนของผู้กู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.

ประกาศ

(0/2)

แบบฟอร์มสำหรับผู้กู้ยืม

(3/11)

เอกสารสำหรับผู้ขอกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ.

โปรแกรม

(0/2)
โปรแกรมในการใช้งาน Internet ทั่วไป (Free Software)
Remository 3.53 uses technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack