ตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม 2552 บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปลี่ยนวันในการโอนเงินค่าครองชีพให้ผู้กู้ เป็นโอนเงินหลังจากที่สถานศึกษาทำการ "ส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้ธนาคารเรียบร้อย" แล้วภายใน 3 วันทำการ ผู้กู้จะได้รับค่าครองชีพในวันเดียวกันนั้นทุกเดือนตลอดภาคเรียน

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวสารจากกองทุน กยศ. หน่วยทุนการศึกษา และข่าวสารในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาชมรมเครือข่าย ร่วมทั้งการปฏิบัติงานของหน่วยทุนการศึกษา

  • ข่าว กยศ   ( 172 รายการ )

    ข่าวการดำเนินงานกองทุนฯ กยศ. และประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ จากหน่วยทุนการศึกษา

  • ข่าว กรอ   ( 14 รายการ )

    ข่าวการดำเนินงานกองทุนฯ กรอ. และประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ จากหน่วยทุนการศึกษา

  • ข่าว ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ   ( 33 รายการ )

    ข่าวประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาผู้กู้ยืม และการดำเนินงานของหน่วยทุนการศึกษา กองทุนฯ

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack