ตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม 2552 บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปลี่ยนวันในการโอนเงินค่าครองชีพให้ผู้กู้ เป็นโอนเงินหลังจากที่สถานศึกษาทำการ "ส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้ธนาคารเรียบร้อย" แล้วภายใน 3 วันทำการ ผู้กู้จะได้รับค่าครองชีพในวันเดียวกันนั้นทุกเดือนตลอดภาคเรียน

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ประกาศขยายระยะเวลากู้ยืมเงินกยศ.กลุ่ม 1 รอบที่ 2
ประกาศขยายระยะเวลากู้ยืมเงินกยศ.กลุ่ม 1 รอบที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2018 เวลา 22:29 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ขยายเวลาการกู้ยืมเงินและขั้นตอนการรับเอกสารการขอกู้ยืมเงิน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2561
กลุ่มที่ 1 รายเก่าของมหาวิทยาลัย (รอบที่ 2)

 

คลิก!! อ่านประกาศ (pdf)

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 กรฎาคม 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack