ตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม 2552 บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปลี่ยนวันในการโอนเงินค่าครองชีพให้ผู้กู้ เป็นโอนเงินหลังจากที่สถานศึกษาทำการ "ส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้ธนาคารเรียบร้อย" แล้วภายใน 3 วันทำการ ผู้กู้จะได้รับค่าครองชีพในวันเดียวกันนั้นทุกเดือนตลอดภาคเรียน

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2018 เวลา 21:42 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์กองทุน กยศ.
และกองทุน กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

 

ดาวน์โหลดประกาศ


ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์)
รองอธการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack