"โอกาสที่เยาวชนรุ่นน้องจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันสามารถเป็นจริงได้ ด้วยการชำระเงินคืนของรุ่นพี่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่เลิกหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว 2 ปีขึ้นไป โดยติดต่อชำระคืนเงินได้ง่ายและสะดวกที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี สอบถามโทร. 0 2610 4888"

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ยื่นแบบคำขอกู้
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ประจำปีการศึกษา 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Wannaphong Wongpanich   
วันพุธที่ 18 เมษายน 2018 เวลา 16:09 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ประจำปีการศึกษา 2561

 

คลิก!! อ่านประกาศ (pdf)


ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. แบบคำขอกู้ยืม (กยศ.101)
  2. หนังสือรับรองรายได้ (กยศ.102)
  3. หนังสือรับรองรายได้ (รับรองข้อมูลเพิ่มเติม)
  4. หนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.103) "เฉพาะผู้กู้รายเก่ามหาวิทยาลัยเท่านั้น"
  5. หนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.103) "เฉพาะผู้กู้รายเก่าสถานศึกษาเดิมและผู้กู้รายใหม่"
  6. แผนที่และรูปภาพแสดงที่ตั้งที่อยู่อาศัย
  7. แบบคำร้องขอกู้เกินหลักสูตร

ตัวอย่างแบบคำขอกู้ยืมฯ(แบบเก่าปี60) และเอกสารประกอบการกู้ยืมฯ

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2018 เวลา 16:51 น.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack