ตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม 2552 บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปลี่ยนวันในการโอนเงินค่าครองชีพให้ผู้กู้ เป็นโอนเงินหลังจากที่สถานศึกษาทำการ "ส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้ธนาคารเรียบร้อย" แล้วภายใน 3 วันทำการ ผู้กู้จะได้รับค่าครองชีพในวันเดียวกันนั้นทุกเดือนตลอดภาคเรียน

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. 2560 กลุ่ม 2 ครั้งที่ 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. 2560 กลุ่ม 2 ครั้งที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2017 เวลา 21:12 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2560
กลุ่มที่ 2 (รายใหม่และ่รายเก่าจากสถานศึกษาเดิม) ครั้งที่ 1/2560

" 561 ราย"

 

คลิก!! อ่านประกาศ (pdf)

คลิก!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์ กยศ. (รายใหม่)  212 ราย (pdf)

คลิก!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์ กยศ.. (รายเก่าต่อเนื่องสถานศึกษาเดิม)  322 ราย (pdf)

คลิก!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์ กรอ. (รายใหม่)  27 ราย (pdf)

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack