"โอกาสที่เยาวชนรุ่นน้องจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันสามารถเป็นจริงได้ ด้วยการชำระเงินคืนของรุ่นพี่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่เลิกหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว 2 ปีขึ้นไป โดยติดต่อชำระคืนเงินได้ง่ายและสะดวกที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี สอบถามโทร. 0 2610 4888"

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. 2560 กลุ่ม 1 ครั้งที่ 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. 2560 กลุ่ม 1 ครั้งที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2017 เวลา 20:18 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2560
กลุ่มที่ 1 (รายเก่าของมหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 2/2560

"283 ราย"

 

คลิก!! อ่านประกาศ (pdf)

คลิก!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์ กยศ. (รายเก่าม.)  247 ราย (pdf)

คลิก!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์ กรอ. (รายเก่าม.)  36 ราย (pdf)

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack