"โอกาสที่เยาวชนรุ่นน้องจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันสามารถเป็นจริงได้ ด้วยการชำระเงินคืนของรุ่นพี่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่เลิกหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว 2 ปีขึ้นไป โดยติดต่อชำระคืนเงินได้ง่ายและสะดวกที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี สอบถามโทร. 0 2610 4888"

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ขยายเวลาการรับเอกสารการขอกู้ยืมฯ กยศ. ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2
ขยายเวลาการรับเอกสารการขอกู้ยืมฯ กยศ. ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2017 เวลา 18:49 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ขยายเวลาการรับเอกสารการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2

 

คลิก!! อ่านประกาศ (pdf)


ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยาน 2560

กำหนดการโดยย่อ คลิก!! อ่านประกาศ (pdf)

2 – 10 ต.ค. 60 :  ยื่นคำขอกู้ในเว็บไซต์กองทุน กยศ. ระบบ e-Studentloan และเว็บไซต์หน่วยทุนการศึกษา http://pbruloan.pbru.ac.th/ พร้อมทั้งยื่นแบบคำขอกู้พร้อมเอกสาร ที่งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา

13 ต.ค. 60 :  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมฯ ครั้งที่ 3/2560 พร้อมรายงานตัวทำเอกสารที่งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา

16 - 25 ต.ค. 60 :  (เฉพาะกลุ่มที่ 2) ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันลงลายมือชื่อในสัญญาที่มหาวิทยาลัยฯ และที่นำไปลงนามที่ว่าการอำเภอของผู้ค้ำประกัน พร้อมส่งเอกสารสัญญาที่งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา

26 ต.ค. 60 :  ผู้กู้ยืมฯ กลุ่มที่ 1, 2 บันทึกค่าเล่าเรียนในระบบ e-studentloan และลงลายมือชื่อในแบบยืนยันค่าเล่าเรียนพร้อมส่งเอกสารประกอบ ที่งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา

31 ต.ค. 60 :  ผู้กู้ยืมฯ กลุ่มที่ 1, 2 ตรวจสอบสถานะการดำเนินการทางเว็บไซต์ http://pbruloan.pbru.ac.th

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack