"โอกาสที่เยาวชนรุ่นน้องจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันสามารถเป็นจริงได้ ด้วยการชำระเงินคืนของรุ่นพี่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่เลิกหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว 2 ปีขึ้นไป โดยติดต่อชำระคืนเงินได้ง่ายและสะดวกที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี สอบถามโทร. 0 2610 4888"

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ข่าว กรอ. หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและกำหนดการรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ปีการศึกษา 2559
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและกำหนดการรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ปีการศึกษา 2559 อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2016 เวลา 00:00 น.


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

เรื่อง  รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน

โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2559


 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศและกำหนดการ

 

ประกาศ ณ วันที่  20  มิถุนายน  2559

 

>>สาขาวิชาที่สามารถกู้ยืม กรอ. ได้ในปีการศึกษา 2559<<

 

1. แบบฟอร์ม กรอ.101

2. แบบฟอร์ม กรอ.102

3. แบบฟอร์ม กรอ.102 (เพิ่มเติม)

4. แบบฟอร์ม กรอ.103

5. แบบฟอร์มแผนที่อยู่อาศัย

6. แบบฟอร์มขอกู้เกินหลักสูตร (กรณีผู้กู้ไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและประสงค์ขอกู้ยืมเงินต่อ)

7. รายการเอกสารประกอบแบบคำขอกู้

 


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack