"โอกาสที่เยาวชนรุ่นน้องจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันสามารถเป็นจริงได้ ด้วยการชำระเงินคืนของรุ่นพี่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่เลิกหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว 2 ปีขึ้นไป โดยติดต่อชำระคืนเงินได้ง่ายและสะดวกที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี สอบถามโทร. 0 2610 4888"

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2558
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2015 เวลา 00:00 น.

 


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง  หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ประจำปีการศึกษา 2558

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ 

ภาค ผนวก ก. และภาค ผนวก ข.

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  3  มีนาคม  พ.ศ. 2558

แบบฟอร์มขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กูู้ยืมเพื่อการศึกษา

แบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ.101

หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว

หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว(เพิ่มเติม)

หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา

หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา(เฉพาะผู้กู้ยืมกลุ่มที่ 2 รายเก่าจากสถานศึกษาเดิมและรายใหม่)

แผนที่ตั้งที่อยู่อาศัย


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack