"โอกาสที่เยาวชนรุ่นน้องจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันสามารถเป็นจริงได้ ด้วยการชำระเงินคืนของรุ่นพี่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่เลิกหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว 2 ปีขึ้นไป โดยติดต่อชำระคืนเงินได้ง่ายและสะดวกที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี สอบถามโทร. 0 2610 4888"

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home การขอกู้ยืม กยศ เอกสารประกอบการลงลายมือชือยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน
เอกสารประกอบการลงลายมือชือยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 09 กันยายน 2014 เวลา 21:48 น.

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันลงลายมือชื่อยืนยันจำนวนเงิน


1 . กู้ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ (กรณีไม่ได้สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน)---> ส่งสำเนาสัญญาที่ทำกับมหาวิทยาลัย+ใบลงทะเบียนเรียน

2. กู้ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ (กรณีสำรองจ่ายค่าเล่าเรียน)---> ส่งสำเนาสัญญาที่ทำกับมหาวิทยาลัย+ใบเสร็จรับเงินและสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

3. กู้ค่าครองชีพอย่างเดียว ---> ส่งสำเนาสัญญาที่ทำกับมหาวิทยาลัย+ใบเสร็จรับเงิน

4. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษายกเว้นค่าเล่าเรียน --> ส่งสำเนาสัญญาที่ทำกับมหาวิทยาลัย+สำเนาประกาศการได้ทุน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 09 กันยายน 2014 เวลา 21:55 น.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack