ผู้กู้สามารถตรวจสอบวันที่ได้รับเงินค่าครองชีพจาก ธ.กรุงไทย ทุกสาขา หรือ เข้าระบบ e-Studentloan ในส่วนของ นร. / นศ. ตรวจสอบโดย ใช้เมนู สถานะผู้กู้ ระบบจะสิ้นสุดที่ "ส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว"

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home การขอกู้ยืม กรอ ขั้นตอนการทำสัญญา กรอ. ในระบบ e-Studentloan
ขั้นตอนการทำสัญญา กรอ. ในระบบ e-Studentloan PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2013 เวลา 21:40 น.

 

ขั้นตอนการบันทึกสัญญาในระบบ e-Student สำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)


1. ผู้กู้ยืม Login เข้าสู่ระบบและคลิกที่ลิงค์รายการ "ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1"

 

2. คลิกปุ่ม "ทำสัญญากู้ยืมเงิน"

 

3. คลิกข้อความ "ทำสัญญา"

 

4. ระบบจะแสดงแบบฟอร์มสัญญา ผู้กู้สามารถกรอกข้อมูลได้ดังนี้

4.1 ข้อที่ 1 ข้อมูลผู้่กู้ยืม ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติ

4.2 ข้อที่ 2 ข้อมูลสถานศึกษา ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติ

4.3 ข้อที่ 3 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน ผู้กู้ยืมจะต้องกรอกข้อมูลผู้ค้ำประกันและระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน

4.4 ข้อที่ 4 ข้อมูลผู้่แทนโดยชอบธรรม  กรณีที่ผู้กู้ยืมอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องกรอกข้อมูลผู้แทนโดยชอบลงในแบบฟอร์มด้วย

4.1.1 กรณีผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้ค้ำประกัน ระบบจะดึงข้อมูลมาแสดงโดยอัตโนมัติไม่ต้องทำการกรอกข้อมูลอีก

4.1.2 กรณีผู้แทนโดยชอบธรรมมิใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ค้ำประกัน ผู้กู้ยืมต้องกรอกข้อมูลผู้แทนโดยชอบธรรมลงในแบบฟอร์ม

4.5 ข้อที่ 5 ข้อมูลหมายเลขบัญชีธนาคาร  ผู้กู้ยืมจะต้องกรอกหมายเลขบัญชีธนาคารของธนาคารกรุงไทย จำนวน 10 หลัก โดยไม่ต้องมีสัญลักษณ์ (-)

5. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้วให้กดปุ่ม "บันทึกสัญญา" ระบบจะแสดงชื่อบัญชีและชื่อสาขาธนาคาร

6. ระบบจะแสดงการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ผู้กู้ยืม กดปุ่ม "OK" และกดปุ่ม "พิมพ์สัญญา"


 

>>-ขั้นตอนการ Print สัญญา ในระบบ e-Studentloan<<

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 08 ตุลาคม 2015 เวลา 10:11 น.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack