ตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม 2552 บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปลี่ยนวันในการโอนเงินค่าครองชีพให้ผู้กู้ เป็นโอนเงินหลังจากที่สถานศึกษาทำการ "ส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้ธนาคารเรียบร้อย" แล้วภายใน 3 วันทำการ ผู้กู้จะได้รับค่าครองชีพในวันเดียวกันนั้นทุกเดือนตลอดภาคเรียน

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home การขอกู้ยืม กยศ วิธีการ Print สัญญากู้ยืมเงินจากระบบ e-Studentloan และตัวอย่างสัญญากู้ยืมเงิน
วิธีการ Print สัญญากู้ยืมเงินจากระบบ e-Studentloan และตัวอย่างสัญญากู้ยืมเงิน PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2009 เวลา 16:45 น.


วิธีการ Print สัญญากู้ยืมเงินจากระบบ e-Studentloan และตัวอย่างสัญญากู้ยืมเงิน

1.  เมื่อผู้กู้ยืมบันทึกข้อมูลสัญญาเรียบร้อยแล้ว ให้เลื่อนดูหน้าจอด้านล่างจะปรากฎปุ่มพิมพ์สัญญา ให้ทำการกดปุ่ม "พิมพ์สัญญา"

2.  ระบบจะแสดงหน้าจอของสัญญากู้ยืมเงิน พร้อมทั้งแสดงข้อความ กลางหน้าจอ ดังรูปที่ 1รูปที่ 1

3.  ให้ผู้กู้ยืมทำการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาอีกครั้ง หากไม่ถูกต้อง สามารถทำการแก้ไขได้โดยการกลับมาที่หน้าจอการบันทึกสัญญาอีกครั้ง

4.  ถ้าข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้ทำการพิมพ์สัญญาจากเมนูบาร์ในโปรแกรม Internet Explorer โดยเลือกที่เมนู File ดังรูปที่ 2 ซึ่งในการพิมพ์สัญญานั้น สามารถพิมพ์สัญญาได้ทั้ง แบบสี หรือแบบขาว-ดำ ก็ได้ แต่ควรใช้เครื่องพิมพ์ LaserJet เพื่อป้องกันการลบเลือนเมื่อเอกสารสัมผัสกับความชื้น หรือน้ำรูปที่ 2

5.  เมื่อกดเลือกที่เมนู File แล้วเลื่อนเมาส์มาเลือกที่เมนู Print Preview เพื่อตรวจสอบตัวอย่าง ก่อนทำการพิมพ์สัญญาจริง ดังรูปที่ 3รูปที่ 3

6.  หากเอกสารเกิน 2 หน้า คือ 1.ส่วนของรายละเอียดข้อมูลผู้กู้ยืมเงิน และ 2.รายละเอียดเพิ่มเติมในการทำสัญญา ให้ผู้กู้ยืมเงินปรับการตั้งค่าหน้ากระดาษ โดยทำการปรับ กั้นซ้าย-ขวา-บน-ล่าง ในโปรแกรม Internet Explorer โดยเลือกที่เมนู File แล้วเลื่อนเมาส์มาเลือกที่เมนู Page Setup... ดังรูปที่ 4รูปที่ 4

7.  แล้วกำหนดาค่า ในส่วนของ Margins(millimeters) ในช่อง Left, Right, Top, Bottom ให้มีค่าเป็น 0  ส่วนในช่อง Header และ Footer ถ้ามีข้อมูลอยู่ให้ทำการลบข้อมูลให้เป็น ค่าว่าง ดังรูปที่ 5 แล้วกดปุ่ม OKรูปที่ 5

8.  ทำการพิมพ์สัญญาจากเมนูบาร์ในโปรแกรม Internet Explorer โดยเลือกที่เมนู File แล้วเลื่อนเมาส์มาเลือกที่เมนู Print... ดังรูปที่ 6 โดยให้พิมพ์สัญญาลงในกระดาษ ขนาด A4 ความหนา 80 แกรม ด้านหน้า-ด้านหลัง ให้อยู่ในกระดาษแผ่นเดียวกัน ดังรูปที่ 7 และรูปที่ 8รูปที่ 6

 


รูปที่ 7  (ตัวอย่างสัญญากู้ยืมเงิน ด้านหน้า)

รูปที่ 8  (ตัวอย่างสัญญากู้ยืมเงิน ด้านหลัง)
แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2009 เวลา 10:38 น.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack