"โอกาสที่เยาวชนรุ่นน้องจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันสามารถเป็นจริงได้ ด้วยการชำระเงินคืนของรุ่นพี่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่เลิกหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว 2 ปีขึ้นไป โดยติดต่อชำระคืนเงินได้ง่ายและสะดวกที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี สอบถามโทร. 0 2610 4888"

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ข้อปฏิบัติของผู้กู้ การแจ้งแก้ไขชื่อ – สกุล หรือที่อยู่ ระบบ Studentloan
การแจ้งแก้ไขชื่อ – สกุล หรือที่อยู่ ระบบ Studentloan PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2010 เวลา 12:52 น.


        สำหรับผู้กู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล ย้ายที่อยู่ ระหว่างที่กำลังศึกษา นอกจากจะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามแบบฟอร์ม กยศ.108 ไปยังธนาคารกรุงไทย ผ่านทางมหาวิทยาลัยแล้ว ยังจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปยังกองทุน กยศ. โดยตรงด้วย เพื่อให้กองทุน กยศ. แก้ไขข้อมูลในระบบ e-Studentloan ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด โดยให้ผู้กู้ส่งข้อมูล  ดังนี้

            1.  เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

            2.  กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล ให้ระบุทั้งชื่อ - สกุลเดิม และชื่อ – สกุลใหม่ ที่เปลี่ยนด้วย

            3.  กรณีย้ายที่อยู่ ให้ระบุทะเบียนบ้านเก่า และทะเบียนบ้านใหม่ ที่เปลี่ยนด้วย

โดยส่งไปที่ e-Mail ของเจ้าหน้าที่กองทุน กยศ. อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หลังจากนั้นถัดไปอีก 2 วันทำการ ให้เข้าไปเช็คข้อมูลที่สถานะหรือข้อมูลผู้กู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือยัง  ถ้ายังให้ส่งข้อมูลไปใหม่


ตัวอย่าง

เรื่อง : แจ้งการเปลี่ยนแปลง ชื่อ - สกุล ระบบ e-Studentloan

1.  เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน :  1-3762-45678-50-2

2.  ชื่อ - สกุลเดิม : นายบรรเจิด  ศรีสุขโข

3.  ชื่อ – สกุลใหม่ : นายนพดล  ศรีสุขโข


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack