"โอกาสที่เยาวชนรุ่นน้องจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันสามารถเป็นจริงได้ ด้วยการชำระเงินคืนของรุ่นพี่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่เลิกหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว 2 ปีขึ้นไป โดยติดต่อชำระคืนเงินได้ง่ายและสะดวกที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี สอบถามโทร. 0 2610 4888"

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ข่าว ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ นักศึกษากองทุน กยศ. ร่วมกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี
นักศึกษากองทุน กยศ. ร่วมกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 05 กรกฏาคม 2010 เวลา 00:00 น.

         เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ชมรมเครือข่ายนักศึกษากองทุนฯ รู้คุณแผ่นดิน จำนวน 115 คน ได้เป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2553 โดยเวลา 14.00 – 16.30 น. เข้ารับฟังการเสวนาบทบาทคนเมืองเพชร ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2553  ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี  และเวลา 17.00 น. ร่วมปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  ชนะยาเสพติด ณ ลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  โดยมี นายอลงกรณ์  พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

อ่านรายละเอียด...

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack