"โอกาสที่เยาวชนรุ่นน้องจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันสามารถเป็นจริงได้ ด้วยการชำระเงินคืนของรุ่นพี่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่เลิกหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว 2 ปีขึ้นไป โดยติดต่อชำระคืนเงินได้ง่ายและสะดวกที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี สอบถามโทร. 0 2610 4888"

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ข่าว ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2553
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2553 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2010 เวลา 00:00 น.

      เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553 เวลา 10.20 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี คณะกรรมการพิจารณาเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2553 ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2553 โดยมี รศ.ยศ  ธีระเดชพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน และคณะกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย  นางสาวกัญญลักษณ์  สิริพรกุลนันท์ แทนนายก อบต.โพไร่หวาน รศ.สุเทพ  ลิ่มอรุณ และนางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ การประชุมครั้งนี้ เพื่อสรุปจำนวน  ผู้กู้ยืมเงินและวงเงิน ที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรร การพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมรายเก่า - ผู้กู้รายใหม่ และหลักเกณฑ์การจัดสรรจำนวนผู้กู้ยืมเงินและจำนวนเงิน ให้กับคณะต่างๆ

อ่านรายละเอียด...

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack