"โอกาสที่เยาวชนรุ่นน้องจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันสามารถเป็นจริงได้ ด้วยการชำระเงินคืนของรุ่นพี่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่เลิกหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว 2 ปีขึ้นไป โดยติดต่อชำระคืนเงินได้ง่ายและสะดวกที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี สอบถามโทร. 0 2610 4888"

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ข่าว ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ "ชมรมเครือข่ายนักศึกษากองทุนฯ รู้คุณแผ่นดิน" ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
"ชมรมเครือข่ายนักศึกษากองทุนฯ รู้คุณแผ่นดิน" ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2009 เวลา 00:00 น.

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต  กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประธานองค์กฐินร่วม คณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา และนักศึกษาชมรมเครือข่ายนักศึกษากองทุนรู้คุณแผ่นดิน กว่า 80 คน ร่วมกันถวายองค์กฐิน ณ วัดเพรียง

      โดยการทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ ชมรมเครือข่ายนักศึกษากองทุนรู้คุณแผ่นดิน และหน่วยทุนการศึกษา  ร่วมกันจัดหารายได้ ได้ยอดสมทบทุน จำนวน 21,302 บาท ซึ่งชมรมเครือข่ายนักศึกษากองทุนรู้คุณแผ่นดิน นำรายได้ดังกล่าวสมทบทุน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อสมทบทุนสร้างพระโมคคัลลา พระสารีบุตร ถวายองค์กฐิน ณ วัดเพรียง มหาวิทยาลัยได้ยอดสมทบทุนรวมทั้งสิ้น จำนวน 68,550 บาท

อ่านรายละเอียด...

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack