ผู้กู้สามารถตรวจสอบวันที่ได้รับเงินค่าครองชีพจาก ธ.กรุงไทย ทุกสาขา หรือ เข้าระบบ e-Studentloan ในส่วนของ นร. / นศ. ตรวจสอบโดย ใช้เมนู สถานะผู้กู้ ระบบจะสิ้นสุดที่ "ส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว"

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ข่าว ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ "ชมรมเครือข่ายนักศึกษากองทุนฯ รู้คุณแผ่นดิน" นำนักศึกษาร่วมพิธี "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ"
"ชมรมเครือข่ายนักศึกษากองทุนฯ รู้คุณแผ่นดิน" นำนักศึกษาร่วมพิธี "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2009 เวลา 11:37 น.

      เมื่อวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ชมรมเครือข่ายนักศึกษากองทุนฯ รู้คุณแผ่นดิน โดยมี รศ.ยศ ธีระเดชพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ ผอ.กองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา สภานักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา นำนักศึกษาสมาชิกชมรมเครือข่ายนักศึกษากองทุนฯ จำนวน 100 คน ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา

      เมื่อเวลา 18.00 น. ณ บริเวณลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจัดโดยจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และสร้างการมีส่วนร่วมของข้าราชการ ประชาชนทั่วไป เยาวชน นักเรียน นักศึกษาแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

อ่านรายละเอียด...

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack