"โอกาสที่เยาวชนรุ่นน้องจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันสามารถเป็นจริงได้ ด้วยการชำระเงินคืนของรุ่นพี่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่เลิกหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว 2 ปีขึ้นไป โดยติดต่อชำระคืนเงินได้ง่ายและสะดวกที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี สอบถามโทร. 0 2610 4888"

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวสารจากกองทุน กยศ. หน่วยทุนการศึกษา และข่าวสารในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาชมรมเครือข่าย ร่วมทั้งการปฏิบัติงานของหน่วยทุนการศึกษา

  • ข่าว กยศ   ( 166 รายการ )

    ข่าวการดำเนินงานกองทุนฯ กยศ. และประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ จากหน่วยทุนการศึกษา

  • ข่าว กรอ   ( 14 รายการ )

    ข่าวการดำเนินงานกองทุนฯ กรอ. และประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ จากหน่วยทุนการศึกษา

  • ข่าว ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ   ( 33 รายการ )

    ข่าวประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาผู้กู้ยืม และการดำเนินงานของหน่วยทุนการศึกษา กองทุนฯ

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack