ผู้กู้สามารถตรวจสอบวันที่ได้รับเงินค่าครองชีพจาก ธ.กรุงไทย ทุกสาขา หรือ เข้าระบบ e-Studentloan ในส่วนของ นร. / นศ. ตรวจสอบโดย ใช้เมนู สถานะผู้กู้ ระบบจะสิ้นสุดที่ "ส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว"

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ประจำปีการศึกษา 2561
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ประจำปีการศึกษา 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 18 เมษายน 2018 เวลา 16:09 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ประจำปีการศึกษา 2561

 

คลิก!! อ่านประกาศ (pdf)


ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. แบบคำขอกู้ยืม (กยศ.101)
  2. หนังสือรับรองรายได้ (กยศ.102)
  3. หนังสือรับรองรายได้ (รับรองข้อมูลเพิ่มเติม)
  4. หนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.103) "เฉพาะผู้กู้รายเก่ามหาวิทยาลัยเท่านั้น"
  5. หนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.103) "เฉพาะผู้กู้รายเก่าสถานศึกษาเดิมและผู้กู้รายใหม่"
  6. แผนที่และรูปภาพแสดงที่ตั้งที่อยู่อาศัย
  7. แบบคำร้องขอกู้เกินหลักสูตร

ตัวอย่างแบบคำขอกู้ยืมฯ(แบบเก่าปี60) และเอกสารประกอบการกู้ยืมฯ

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack