"โอกาสที่เยาวชนรุ่นน้องจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันสามารถเป็นจริงได้ ด้วยการชำระเงินคืนของรุ่นพี่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่เลิกหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว 2 ปีขึ้นไป โดยติดต่อชำระคืนเงินได้ง่ายและสะดวกที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี สอบถามโทร. 0 2610 4888"

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง การยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน และลงทะเบียนนศ. กยศ และกรอ. ภาคเรียนที่ 2/2560
การยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน และลงทะเบียนนศ. กยศ และกรอ. ภาคเรียนที่ 2/2560 PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2017 เวลา 14:05 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน และการลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษากองทุน กยศ.
และกองทุน กรอ.  ภาคการศึกษาที่ 2/2560

 

คลิก!! อ่านประกาศ (pdf)

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตชน วงศ์รัตน์)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack