ตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม 2552 บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปลี่ยนวันในการโอนเงินค่าครองชีพให้ผู้กู้ เป็นโอนเงินหลังจากที่สถานศึกษาทำการ "ส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้ธนาคารเรียบร้อย" แล้วภายใน 3 วันทำการ ผู้กู้จะได้รับค่าครองชีพในวันเดียวกันนั้นทุกเดือนตลอดภาคเรียน

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ขยายเวลาการรับเอกสารการขอกู้ยืมฯ กยศ. ปีการศึกษา 2560 กลุ่มที่ 1 (รอบ2)
ขยายเวลาการรับเอกสารการขอกู้ยืมฯ กยศ. ปีการศึกษา 2560 กลุ่มที่ 1 (รอบ2) PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 17 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:57 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ขยายเวลาการรับเอกสารการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
และกองทุน กรอ. ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1

 

คลิก!! อ่านประกาศ (pdf)


ประกาศ ณ วันที่ 12 กรฎาคม 2560

กำหนดการโดยย่อ คลิก!! อ่านประกาศ (pdf)

บัดนี้ – 10 ส.ค. 60 :  ยื่นคำขอกู้ในเว็บไซต์กองทุน กยศ. ระบบ e-Studentloan และเว็บไซต์หน่วยทุนการศึกษา http://pbruloan.pbru.ac.th/

1 - 10 ส.ค. 60 :  ยื่นแบบคำขอกู้พร้อมเอกสาร ที่กองพัฒนานักศึกษา

29 ก.ย. 60 :  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมฯ

29 ก.ย. - 25 ต.ค. 60 :  ผู้มีสิทธิ์กู้ยืมฯ บันทึกค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan

27 ต.ค. 60 :  ลงลายมือชื่อพร้อมส่งเอกสารประกอบ ที่กองพัฒนานักศึกษา

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack