"โอกาสที่เยาวชนรุ่นน้องจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันสามารถเป็นจริงได้ ด้วยการชำระเงินคืนของรุ่นพี่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่เลิกหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว 2 ปีขึ้นไป โดยติดต่อชำระคืนเงินได้ง่ายและสะดวกที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี สอบถามโทร. 0 2610 4888"

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ข่าว กรอ. หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มที่ 2
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มที่ 2 อีเมล
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2016 เวลา 00:00 น.


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน

โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)   ประจำปีการศึกษา 2559

สำหรับผู้กู้กลุ่มที่ 2 ผู้ขอรับทุนการศึกษา กรอ. ที่ไม่เคยทำสัญญา ระบบ e-Studentloan กับมหาวิทยาลัย


คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  10  ตุลาคม พ.ศ. 2559


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack