ตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม 2552 บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปลี่ยนวันในการโอนเงินค่าครองชีพให้ผู้กู้ เป็นโอนเงินหลังจากที่สถานศึกษาทำการ "ส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้ธนาคารเรียบร้อย" แล้วภายใน 3 วันทำการ ผู้กู้จะได้รับค่าครองชีพในวันเดียวกันนั้นทุกเดือนตลอดภาคเรียน

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ข่าว กรอ. หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มที่ 2
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มที่ 2 อีเมล
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2016 เวลา 00:00 น.


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน

โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)   ประจำปีการศึกษา 2559

สำหรับผู้กู้กลุ่มที่ 2 ผู้ขอรับทุนการศึกษา กรอ. ที่ไม่เคยทำสัญญา ระบบ e-Studentloan กับมหาวิทยาลัย


คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  10  ตุลาคม พ.ศ. 2559


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack