ตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม 2552 บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปลี่ยนวันในการโอนเงินค่าครองชีพให้ผู้กู้ เป็นโอนเงินหลังจากที่สถานศึกษาทำการ "ส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้ธนาคารเรียบร้อย" แล้วภายใน 3 วันทำการ ผู้กู้จะได้รับค่าครองชีพในวันเดียวกันนั้นทุกเดือนตลอดภาคเรียน

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home การขอกู้ยืม กยศ เอกสารประกอบการลงลายมือชือยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน
เอกสารประกอบการลงลายมือชือยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 09 กันยายน 2014 เวลา 21:48 น.

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันลงลายมือชื่อยืนยันจำนวนเงิน


1 . กู้ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ (กรณีไม่ได้สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน)---> ส่งสำเนาสัญญาที่ทำกับมหาวิทยาลัย+ใบลงทะเบียนเรียน

2. กู้ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ (กรณีสำรองจ่ายค่าเล่าเรียน)---> ส่งสำเนาสัญญาที่ทำกับมหาวิทยาลัย+ใบเสร็จรับเงินและสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

3. กู้ค่าครองชีพอย่างเดียว ---> ส่งสำเนาสัญญาที่ทำกับมหาวิทยาลัย+ใบเสร็จรับเงิน

4. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษายกเว้นค่าเล่าเรียน --> ส่งสำเนาสัญญาที่ทำกับมหาวิทยาลัย+สำเนาประกาศการได้ทุน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 09 กันยายน 2014 เวลา 21:55 น.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack