ตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม 2552 บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปลี่ยนวันในการโอนเงินค่าครองชีพให้ผู้กู้ เป็นโอนเงินหลังจากที่สถานศึกษาทำการ "ส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้ธนาคารเรียบร้อย" แล้วภายใน 3 วันทำการ ผู้กู้จะได้รับค่าครองชีพในวันเดียวกันนั้นทุกเดือนตลอดภาคเรียน

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home การขอกู้ยืม กรอ หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและกำหนดการรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ปีการศึกษา 2557
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและกำหนดการรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ปีการศึกษา 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2014 เวลา 00:00 น.


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

เรื่อง  รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน

โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2557


 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศและกำหนดการ

 

ประกาศ ณ วันที่  25  มิถุนายน  2557

 

 

เอกสารแบบคำขอรับทุน กรอ. ปีการศึกษา 2557

แบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้ขอรับทุน กรอ.

หนังสือแสดงความคิดอาจารย์ที่ปรึกษา (สำหรับผู้กู้ยืมที่ทำสัญญากับมหาวิทยาลัยแล้ว)

หนังสือแสดงความคิดอาจารย์ที่ปรึกษา (สำหรับผู้กู้ยืมที่ไม่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัย)

แบบฟอร์มแผนที่อยู่อาศัยผู้ขอรับทุน กรอ.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2014 เวลา 18:05 น.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack