"โอกาสที่เยาวชนรุ่นน้องจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันสามารถเป็นจริงได้ ด้วยการชำระเงินคืนของรุ่นพี่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่เลิกหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว 2 ปีขึ้นไป โดยติดต่อชำระคืนเงินได้ง่ายและสะดวกที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี สอบถามโทร. 0 2610 4888"

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home การขอกู้ยืม กยศ ตัวอย่างการบันทึก "แบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน" ในภาคเรียนถัดไป
ตัวอย่างการบันทึก "แบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน" ในภาคเรียนถัดไป PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2009 เวลา 16:03 น.


สำหรับนักศึกษาที่กู้ยืมเงิน กยศ. ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่จัดทำสัญญากู้ยืม และจัดทำแบบยืนยันจำนวนเงินฯ ในภาคเรียนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เท่านั้น

ตัวอย่างการบันทึก "แบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน" ในระบบ e-Studentloanหมายเหตุ:

การยื่น "แบบคำยื่นยันการขอกู้ยืมเงิน" ผ่านระบบ e-Studentloan นักศึกษาต้อง


บันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง เท่านั้น  มิฉะนั้นจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการกู้ยืมเงิน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2011 เวลา 16:54 น.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack