ตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม 2552 บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปลี่ยนวันในการโอนเงินค่าครองชีพให้ผู้กู้ เป็นโอนเงินหลังจากที่สถานศึกษาทำการ "ส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้ธนาคารเรียบร้อย" แล้วภายใน 3 วันทำการ ผู้กู้จะได้รับค่าครองชีพในวันเดียวกันนั้นทุกเดือนตลอดภาคเรียน

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home การขอกู้ยืม กยศ วิธีการลงทะเบียนกำหนดรหัสผ่านล่วงหน้า (Pre Register) ระบบ e-Studentloan
วิธีการลงทะเบียนกำหนดรหัสผ่านล่วงหน้า (Pre Register) ระบบ e-Studentloan PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 08 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 00:00 น.


วิธีการลงทะเบียนกำหนดรหัสผ่านล่วงหน้า (Pre Register) ระบบ e-Studentloan

1.  ผู้ขอกู้ยืมเข้าเว็บไซต์กองทุน กยศ. www.studentloan.or.th  โดยใช้โปรแกรม  Internet Explorer  เท่านั้น แล้วเลือกเมนูด้านล่าง เมนูที่ 01 e-Studentloan นักเรียน/นักศึกษา ดังรูปที่ 1รูปที่ 1

2.  เข้าสู่ระบบ e-Studentloan เพื่อลงทะเบียนกำหนดรหัสผ่านล่วงหน้า ( Pre-Register ) อ่านคำแนะนำ แล้วเลือก “ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน”ดังรูปที่ 2


รูปที่ 2

3.  กรอกข้อมูลบุคคลให้ครบทุกช่อง แล้วเลือก “ลงทะเบียน” ดังรูปที่ 3


รูปที่ 3

4.  กำหนดรหัสผ่าน (Password) ที่จะใช้ในการ Login เข้าระบบ e-Studentloan และ กรอกข้อมูลคำถามกันลืม เสร็จแล้วเลือก “ตกลง” ดังรูปที่ 4


รูปที่ 4

5.  ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง ก่อนยืนยันการลงทะเบียน แล้วเลือก “ยืนยันการลงทะเบียน” ดังรูปที่ 5


รูปที่ 5

6.  เลือกระดับการศึกษาที่ต้องการขอกู้ และชั้นปีที่ต้องการขอกู้ ตามปีการศึกษาที่ระบุในช่องด้านบน แล้วเลือก “ยืนยันการลงทะเบียน” ดังรูปที่ 6


รูปที่ 6

7.  ระบบจะรายงานผลการลงทะเบียนขอรหัสผ่านล่วงหน้า และส่งข้อมูลบุคคลของท่านตรวจสอบกับสำนักงานทะเบียนราษฎร์  เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปีเกิด ให้ตรงกับข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์  โดยนักศึกษาสามารถ Login เข้าระบบ e-Studentloan ได้หลังจากที่ลงทะเบียนแล้ว เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เสร็จแล้วเลือก "ออกจากระบบ" ดังรูปที่ 7


รูปที่ 7

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 16:27 น.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack