ตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม 2552 บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปลี่ยนวันในการโอนเงินค่าครองชีพให้ผู้กู้ เป็นโอนเงินหลังจากที่สถานศึกษาทำการ "ส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้ธนาคารเรียบร้อย" แล้วภายใน 3 วันทำการ ผู้กู้จะได้รับค่าครองชีพในวันเดียวกันนั้นทุกเดือนตลอดภาคเรียน

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home การขอกู้ยืม กยศ วิธีการ Print ข้อมูลสัญญา และตัวอย่างข้อมูลสัญญา ประกอบการขอกู้ยืมเงิน
วิธีการ Print ข้อมูลสัญญา และตัวอย่างข้อมูลสัญญา ประกอบการขอกู้ยืมเงิน PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2011 เวลา 00:00 น.


วิธีการ Print ข้อมูลสัญญาจากระบบดูยอดหนี้ผู้กู้ของธนาคารกรุงไทย และตัวอย่างข้อมูลสัญญา

 

1.  เมื่อผู้กู้ยืม Login เข้าระบบดูยอดหนี้ผู้กู้ https://www.e-studentloan.ktb.co.th/ESLLogin.do เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอของ โปรแกรม: สอบถามสถานะของผู้กู้ยืม ให้เลือกเมนูที่ 1 ข้อมูลสัญญา ดังรูปที่ 1

 รูปที่ 1


2.  ระบบจะแสดงหน้าจอของ โปรแกรม: ข้อมูลสัญญาของผู้กู้ยืม ให้เลือกที่แถบเมนูบาร์ด้านบนของ Internet Explorer โดยเลือกที่เมนู File ดังรูปที่ 2

 


รูปที่ 2


3.  เมื่อกดเลือกที่เมนู File แล้วเลื่อนเมาส์มาเลือกที่เมนู Print... ดังรูปที่ 3 แล้ว Print ข้อมูลสัญญาลงในกระดาษ ขนาด A4 ดังรูปที่ 4

 รูปที่ 3

 


 

รูปที่4 (ตัวอย่างข้อมูลสัญญากู้)

 แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 13:15 น.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack