ตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม 2552 บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปลี่ยนวันในการโอนเงินค่าครองชีพให้ผู้กู้ เป็นโอนเงินหลังจากที่สถานศึกษาทำการ "ส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้ธนาคารเรียบร้อย" แล้วภายใน 3 วันทำการ ผู้กู้จะได้รับค่าครองชีพในวันเดียวกันนั้นทุกเดือนตลอดภาคเรียน

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ข่าว ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ นักศึกษากองทุน กยศ. ร่วมกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี
นักศึกษากองทุน กยศ. ร่วมกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 05 กรกฏาคม 2010 เวลา 00:00 น.

         เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ชมรมเครือข่ายนักศึกษากองทุนฯ รู้คุณแผ่นดิน จำนวน 115 คน ได้เป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2553 โดยเวลา 14.00 – 16.30 น. เข้ารับฟังการเสวนาบทบาทคนเมืองเพชร ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2553  ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี  และเวลา 17.00 น. ร่วมปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  ชนะยาเสพติด ณ ลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  โดยมี นายอลงกรณ์  พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

อ่านรายละเอียด...

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack