ตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม 2552 บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปลี่ยนวันในการโอนเงินค่าครองชีพให้ผู้กู้ เป็นโอนเงินหลังจากที่สถานศึกษาทำการ "ส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้ธนาคารเรียบร้อย" แล้วภายใน 3 วันทำการ ผู้กู้จะได้รับค่าครองชีพในวันเดียวกันนั้นทุกเดือนตลอดภาคเรียน

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ข่าว ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2553
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2553 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2010 เวลา 00:00 น.

         เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี คณะกรรมการพิจารณาเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2553 ได้มีการประชุม ครั้งที่ 2/2553 โดยมี ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม รองอธิการบดี เป็นประธาน และคณะกรรมการ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย  พ.จ.ท.มนู  ศิริยนต์ แทนนายก อบต.โพไร่หวาน และนางนับวรรณ  เอมนุกูลกิจ การประชุมครั้งนี้ เพื่อสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมรายเก่า - ผู้กู้รายใหม่

อ่านรายละเอียด...

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack