"โอกาสที่เยาวชนรุ่นน้องจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันสามารถเป็นจริงได้ ด้วยการชำระเงินคืนของรุ่นพี่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่เลิกหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว 2 ปีขึ้นไป โดยติดต่อชำระคืนเงินได้ง่ายและสะดวกที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี สอบถามโทร. 0 2610 4888"

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ข่าว ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ชมรมเครือข่ายนักศึกษากองทุนฯ ร่วมกับหน่วยทุนการศึกษา จัดบรรยาย “ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระหนี้คืนกองทุน”
ชมรมเครือข่ายนักศึกษากองทุนฯ ร่วมกับหน่วยทุนการศึกษา จัดบรรยาย “ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระหนี้คืนกองทุน” PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 15:00 น.

      เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.00 - 15.30 น. ชมรมเครือข่ายนักศึกษากองทุนฯ รู้คุณแผ่นดิน ร่วมกับหน่วยทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดบรรยาย “ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระหนี้คืนกองทุน” ให้กับผู้กู้ยืมชั้นปีสุดท้าย และผู้กู้ยืมที่สนใจ จำนวน 500 คน ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต  กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยาย และนางสาวจารุวรรณ เป็งมล เจ้าหน้าที่วางแผนและพัฒนา จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว

       โดยการในการจัดบรรยายดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกการชำระหนี้คืนกองทุนให้กับผู้กู้ยืม และเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้กู้ยืมสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง ตามระเบียบ หลักเกณฑ์การชำระหนี้คืนกองทุน เมื่อเลิกการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว

อ่านรายละเอียด...

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack