"โอกาสที่เยาวชนรุ่นน้องจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันสามารถเป็นจริงได้ ด้วยการชำระเงินคืนของรุ่นพี่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่เลิกหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว 2 ปีขึ้นไป โดยติดต่อชำระคืนเงินได้ง่ายและสะดวกที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี สอบถามโทร. 0 2610 4888"

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ข่าว ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ "ชมรมเครือข่ายนักศึกษากองทุนฯ รู้คุณแผ่นดิน" นำนักศึกษาร่วมพิธี "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ"
"ชมรมเครือข่ายนักศึกษากองทุนฯ รู้คุณแผ่นดิน" นำนักศึกษาร่วมพิธี "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2009 เวลา 11:37 น.

      เมื่อวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ชมรมเครือข่ายนักศึกษากองทุนฯ รู้คุณแผ่นดิน โดยมี รศ.ยศ ธีระเดชพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ ผอ.กองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา สภานักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา นำนักศึกษาสมาชิกชมรมเครือข่ายนักศึกษากองทุนฯ จำนวน 100 คน ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา

      เมื่อเวลา 18.00 น. ณ บริเวณลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจัดโดยจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และสร้างการมีส่วนร่วมของข้าราชการ ประชาชนทั่วไป เยาวชน นักเรียน นักศึกษาแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

อ่านรายละเอียด...

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack