ตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม 2552 บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปลี่ยนวันในการโอนเงินค่าครองชีพให้ผู้กู้ เป็นโอนเงินหลังจากที่สถานศึกษาทำการ "ส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้ธนาคารเรียบร้อย" แล้วภายใน 3 วันทำการ ผู้กู้จะได้รับค่าครองชีพในวันเดียวกันนั้นทุกเดือนตลอดภาคเรียน

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ข่าว ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ หน่วยทุนการศึกษา จัดประชุมชี้แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2552
หน่วยทุนการศึกษา จัดประชุมชี้แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2552 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 09 สิงหาคม 2009 เวลา 00:00 น.

      เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หน่วยทุนการศึกษา ร่วมกับ ชมรมเครือข่ายนักศึกษากองทุนฯ รู้คุณแผ่นดิน ได้จัดการประชุมชี้แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 3 รอบ ให้กับนักศึกษาผู้กู้เงินกองทุน กยศ. จำนวน 1,758 คน และกองทุน กรอ. จำนวน 41 คน รวม 1,799 คน

      โดยมีนายสุเมธ  กรองกำธร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ การเข้าร่วมกิจกรรมชมรม การปฏิบัติตน สิทธิหน้าที่ของผู้กู้ยืมเงิน การโอนเงินกู้ ขั้นตอนการยืนยันจำนวนเงินในภาคเรียนถัดไป การขอยกเลิกการลงทะเบียน การปลูกฝังจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้คืนกองทุนฯ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความใจที่ถูกต้องให้กับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการประชุมไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามที่กอง ทุนฯ และมหาวิทยาลัย กำหนด ร่วมทั้งปลูกจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้คืนกองทุนฯ เพื่อให้โอกาสที่รุ่นน้องจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน เช่นเดียวกับรุ่นพี่ได้รับโอกาสมาแล้ว

อ่านรายละเอียด...

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack