"โอกาสที่เยาวชนรุ่นน้องจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันสามารถเป็นจริงได้ ด้วยการชำระเงินคืนของรุ่นพี่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่เลิกหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว 2 ปีขึ้นไป โดยติดต่อชำระคืนเงินได้ง่ายและสะดวกที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี สอบถามโทร. 0 2610 4888"

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ข่าว ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ “ชมรมเครือข่ายนักศึกษากองทุนฯ รู้คุณแผ่นดิน” นำนักศึกษาร่วมงาน ของกองทัพบก
“ชมรมเครือข่ายนักศึกษากองทุนฯ รู้คุณแผ่นดิน” นำนักศึกษาร่วมงาน ของกองทัพบก PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 07 สิงหาคม 2009 เวลา 20:12 น.

      เมื่อวันที่ 6 สิหาคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ สถานพักพื้นและผักผ่อน ทบ.(หากดจ้าสำราญ) จังหวัดเพชรบุรี ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และชมรมเครือข่ายนักศึกษากองทุนฯ รู้คุณแผ่นดิน โดยนายเจษฎา  จั่นเพชร  ประธานชมรมเครือข่ายนักศึกษากองทุนฯ ได้นำนักศึกษาสมาชิกชมรมเครือข่ายฯ จำนวน  100 คน เข้าร่วม “พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ประสานงานการอนุรักษ์ป่าชายเลนกองทัพบก และกิจกรรมปลุกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา”

      เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงการส่งเสริมให้นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และป่าชายเลน

อ่านรายละเอียด...

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack