ตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม 2552 บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปลี่ยนวันในการโอนเงินค่าครองชีพให้ผู้กู้ เป็นโอนเงินหลังจากที่สถานศึกษาทำการ "ส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้ธนาคารเรียบร้อย" แล้วภายใน 3 วันทำการ ผู้กู้จะได้รับค่าครองชีพในวันเดียวกันนั้นทุกเดือนตลอดภาคเรียน

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ข่าว ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ “ชมรมเครือข่ายนักศึกษากองทุนฯ รู้คุณแผ่นดิน” นำนักศึกษาเข้าร่วมงาน “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก ประจำปี 2552”
“ชมรมเครือข่ายนักศึกษากองทุนฯ รู้คุณแผ่นดิน” นำนักศึกษาเข้าร่วมงาน “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก ประจำปี 2552” PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฏาคม 2009 เวลา 11:35 น.

      เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมรอยัลไดมอน ชมรมเครือข่ายนักศึกษากองทุนฯ รู้คุณแผ่นดิน  นายสุเมธ  กรองกำธร ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ  นำนักศึกษาสมาชิกชมรมเครือข่ายฯ จำนวน  50 คน เข้าร่วมงาน “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก ประจำปี 2552” โดยมี นายสมชาย  ชุ่มรัตน์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีนายชาย  พานิชพรพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานอนุกรรมการจัดงาน      วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้สถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมผู้ใช้แรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยในการทำงาน ร่วมมือซึ่งกันและกันในการปรับปรุงและเสริมสร้าง ให้สภาพแวดล้อมในการทำงานมีความปลอดภัย ซึ่งช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นใช้ในการเรียนและทำงานได้ โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น นิทรรศการด้านความปลอดภัยในการทำงาน ด้านคุ้มครองแรงงาน ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน การรับสมัครงาน  การสาธิตแสดงการป้องกันภัยในการทำงาน การรณรงค์ป้องกันการติดยาเสพติดของผู้ใช้แรงงาน

อ่านรายละเอียด...

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack